LOG HARIAN KANAK-KANAK

Hendaklah diisi oleh ibu / bapa / penjaga sekurang-kurangnya 15 minit sebelum menyerahkan anak kepada taska / tadika. Kegagalan mengisi log harian ini membolehkan taska / tadika menolak kehadiran kanak-kanak ke taska / tadika.