LAPORAN HARIAN KANAK-KANAK

Diisi oleh pengasuh / cikgu bagi kanak-kanak dibawah jagaan / kelas sebelum kanak-kanak diserahkan kepada ibu / bapa / penjaga atau sebelum mereka pulang.